Nasi instrumentaliści zaczynają właśnie wirtualnie wychodzić do Widzów i Słuchaczy - z przesłaniem, że Filharmonia Koszalińska i jej muzycy są, ćwiczą i czekają na swoją wierną Publiczność. Może nawet zachęcą kogoś, kto jeszcze nigdy nie przekroczył progu Filharmonii...?

Na realizację czekają kolejne pomysły i inicjatywy!

 

Komunikat


Zgodnie z ustaleniami na 23 marca zaplanowane nowe terminy, w jakich, mamy nadzieję,

odwołane koncerty estradowe odbędą się, wyglądają następująco:

- koncert „10 Tenorów” z 11.03.2020 przeniesiony na 1.07.2020;
- koncert Anny Wyszkoni z 14.03.2020 przeniesiony na 10.11.2020;
- koncert Artura Rojka z 16.03.2020 przeniesiony na 30.10.2020;
- koncert „12 Tenorów & Diva” z 18.03.2020 przeniesiony na 6.10.2020;
- koncert Edyty Geppert z 28.03.2020 przeniesiony na 19.06.2020;
- koncert Alicji Majewskiej z 31.03.2020 przeniesiony na 24.09.2020;
- koncert gruzińskiego zespołu tańca „DAISI” z 16.04.2020 odbędzie się w późniejszym terminie (w trakcie ustalania);
- koncert Ireny Santor z 18.04.2020 odbędzie się w późniejszym terminie (w trakcie ustalania).
Wstrzymana została sprzedaż biletów na koncerty „Queen symfonicznie”, planowane na 16.05.2020.

Gorąco namawiamy do zwrotu biletów przez Internet.

W tym celu należy przesłać na adres kasa@filharmoniakoszalinska.pl:

1.czytelny skan paragonu i biletu (w przypadku braku paragonu tylko skan biletu);

2.informację o liczbie biletów do zwrotu;

3.imię i nazwisko;

4.dokładny adres z kodem pocztowym;

5.numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot pieniędzy


Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki

75-400 Koszalin; ul. Piastowska 2
tel.: (+48) 94 342 20 22
email: promocja@filharmoniakoszalinska.pl
www.filharmoniakoszalinska.pl
1. Informujemy, że od 18 marca kasa Filharmonii Koszalińskiej będzie czynna w swoich stałych godzinach. Od tego dnia bez ograniczeń czasowych będzie możliwość zwrotu pieniędzy za wcześniej wykupione bilety na koncerty estradowe i symfoniczne (nie abonamentowe). Jednak, mając na uwadze bezpieczeństwo osób, chcących zwrócić bilety oraz obsługi kasy, zostaną wprowadzone czasowe zmiany organizacji pracy kasy polegające na ograniczeniu do czterech liczby osób przebywających równocześnie w foyer, zachowaniu pomiędzy nimi co najmniej dwóch metrów odległości i obowiązku zdezynfekowania rąk niezwłocznie po wejściu do foyer.

Osoby, które kupiły bilety przez Internet, proszone są o kontaktowanie się z Kupbilecik.pl.

Bilety na koncerty, przełożone na późniejszy termin, zachowują ważność.

Zwrot pieniędzy za odwołane koncerty abonamentowe nastąpi po zakończeniu sezonu artystycznego.

2. Informacje o przeniesionych i odwołanych koncertach w Filharmonii Koszalińskiej:
- z 11.03.2020 10 Tenorów – KONCERT PRZENIESIONY NA 1.07.2020

- z 13.03.2020 „Czarodziejski fagot” - KONCERT ODWOŁANY

- z 14.03.2020 Anna Wyszkoni - KONCERT PRZENIESIONY NA 10.11.2020

- z 16.03.2020 Artur Rojek - KONCERT PRZENIESIONY NA 30.10.2020

- z 18.03.2020 12 Tenorów & Diva KONCERT PRZENIESIONY NA 6.10.2020

- z 27.03.2020 „Francuska noc” - KONCERT ODWOŁANY

- z 28.03.2020 Edyta Geppert - KONCERT PRZENIESIONY NA 19.06.2020

- z 31.03.2020 Alicja Majewska - KONCERT PRZENIESIONY NA 24.09.2020

- z 3.04.2020 „Poznańskie talenty” - KONCERT ODWOŁANY

- z 16.04.2020 DAISI - KONCERT ODWOŁANY – ODBĘDZIE SIĘ W INNYM TERMINIE

- z 18.04.2020 Irena Santor - KONCERT ODWOŁANY – ODBĘDZIE SIĘ W INNYM TERMINIE